Obec Holumnica

Faktúra

čistenie kanalizácie ČOV

Identifikácia

Číslo faktúry: 264/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: MP KANAL

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: čistenie kanalizácie ČOV

Fakturovaná suma: 1400.40 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 27.07.2020

Datum zverejnenia: 29.07.2020

Dokumenty