Obec Holumnica

Faktúra

prevádzkovanie verej. kanalizácie

Identifikácia

Číslo faktúry: 004/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: VaK Servis Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: prevádzkovanie verej. kanalizácie

Fakturovaná suma: 679.40 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 05.01.2021

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty